Dierenwelzijnswet toegepast

Reeds verschillende keren hebben wij op deze website, maar ook elders, gewezen op de dode letter die artikel 36,17° van de Dierenwelzijnswet al te vaak is gebleven onder de vorige bevoegde minister voor Dierenwelzijn, minister Onkelinx. Dit artikel stelt: “Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 52 euro tot 2000 euro, hij die...

Lees verder


Winterwandeling Dog & Co was een succes!

De Winterwandeling van Dog & Co op 30 november was een groot succes. Met de opkomst van een 25-tal dierenliefhebbers haalden we via de inschrijvingen een mooi bedrag binnen om de werking van de vzw te ondersteunen. De benen werden gestrekt tijdens een stevige wandeling door de Langdorpse natuur (bossen, velden, en wegen werden niet geschuwd). Bij de tussenstop werden de koude neuzen verwarmd met een...

Lees verder


Rashonden en erfelijke afwijkingen

Erfelijke gezondheidsproblemen bij honden, ze zijn maar al te talrijk. De populariteit van bepaalde rassen neemt met periodes een vlucht. En de liefhebbers willen dan uiteraard een raszuivere hond. Neem nu de Franse Bulldog, hét “modeverschijnsel” van de laatste jaren. Helaas zijn de problematisch te platte neuzen, te kleine schedels en uitpuilende ogen schering en inslag. In Nederland is sinds 1 juli 2014 het “Besluit...

Lees verder


Wat heeft de Carré te maken met puppy’s?

Knack.be De Raad van State heeft het besluit van de bestendige deputatie van Antwerpen vernietigd waarbij aan de NV Fibor een milieuvergunning werd verleend om de danstempel Carré uit te baten. Het administratieve rechtscollege heeft opmerkingen over de stedenbouwkundige vergunning voor de parkeerplaatsen voor 864 voertuigen en tekent daarbij, mogelijks, het doodvonnis voor Carré. Reden voor ondergetekenden om vraagtekens te plaatsen bij de behandeling van...

Lees verder


Administratieve sancties voor dierenverwaarlozing

Artikel 41bis van de Dierenwelzijnswet is het zogenaamde “afkoopartikel”. Dit artikel bepaalt onder andere: “Bij overtreding van deze wet of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan of van de Europese verordeningen en beschikkingen/besluiten ter zake kan de ambtenaar […] een geldsom bepalen waarvan de vrijwillige betaling door de overtreder, de publieke vordering doet vervallen. […] Het bedrag van de te betalen geldsom mag niet...

Lees verder


Winterwandeling

Haal je agenda snel boven, want Dog & Co organiseert zijn tweede outdoor activity! Op 30 november strekken we opnieuw de beentjes, ditmaal in Langdorp (bij Aarschot). Viervoeters en hun baasjes kunnen het Langdorpse landschap bewonderen tijdens een tocht van 5 kilometer. Om meteen in hogere winterse sferen te komen, voorzien we tijdens de wandeling een jeneverbar (en andere dranken). Aan het einde van de...

Lees verder


Verwijderen van staarten bij paarden op de helling

Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts schuift een beleidsnota naar voren met verschillende ideeën over caudotomie bij paarden. Het verwijderen van de staart bij paarden is verboden in België, maar het artikel uit de Dierenwelzijnswet is uitgehold door een uitzonderingsbepaling. Wat zegt artikel 17bis van de Dierenwelzijnswet dan precies? Citaat: “§1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten, waarbij één...

Lees verderPage 4 of 41234