Toespraak optocht VZW Anti Broodfok Actie 21 november 2015

Eén optoch tegen broodfok. Een eerste keer meewandelen, een tweede keer, een derde keer, … Wat haalt het uit? Welnu, dames en heren, méér dan u denkt. VZW Anti Broodfok Actie zal dankzij vandaag en dankzij uw inzet ontvangen worden door Vlaams minister van landbouw Joke SCHAUVLIEGE om de minister ervan overtuigd te krijgen Ani-zoo niet te erkennen als fokkerijvereniging. VZW Anti Broodfok Actie zal...

Lees verder


Optocht VZW Anti Broodfok Actie te Gent op 21 november 2015

Optocht VZW Anti Broodfok Actie te Gent op 21 november 2015

De optocht van VZW Anti Broodfok Actie op 21 november 2015 was een succes omdat minister Schauvliege die Ani-Zoo wilt erkennen als fokkerijvereniging onder het Vlaamse fokkerijbesluit beslist heeft om VZW Anti Broodfok Actie te ontvangen op haar kabinet!


Hoe werken broodfokkers? Nederlands interview over oostblokpuppy’s

In een interview van ongeveer dertig minuten legt Anthony Godfroid, de voorzitter van VZW Dog en co – Dier en Recht, uit wat broodfok juist is, hoe groot de winsten in de sector zijn en hoe de internationale trafiek van oostblokpuppy’s werkt. Het interview is in het Nederlands en is ondertiteld in het Russisch door het radiokanaal Rubel. Meer info of vragen, mail onze VZW...

Lees verder


Lijst exporteurs puppy’s

De diensten van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts hebben alle Hongaarse ondernemingen geschrapt van de lijst van exporteurs van puppy’s naar ons land. Op dit moment bevinden er zich zodoende nog enkel Slovaakse en Tsjechische exportbedrijven van puppy’s op de lijst bedoeld in artikel 19/5 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling...

Lees verder


Een zieke puppy gekocht: recht op schadevergoeding

U heeft een zieke puppy of kitten gekocht en kan het daar niet bij laten: wat te doen? Geregeld verschijnen op facebook, twitter of op diverse internetfora berichten van consumenten die zich bedrogen voelen omdat ze ofwel een zieke puppy/kitten hebben gekocht die uit Oost-Europa komt terwijl dat niet duidelijk is vermeld door de verkoper voor contractsluiting. Ofwel heeft men een (ook Belgische of Nederlandse)...

Lees verder


Verhandeling puppy’s: kans op gas-boete in Oostende

In Oostende bestaat er inzake dieren een specifiek “gasreglement” dat voorziet in zogenaamde Gemeentelijke Administratieve Sancties. Oostende heeft één en ander in een document gegoten dat de titel draagt van “stedelijke verordening betreffende de dieren”. U vindt de tekst hier: http://www.oostende.be/file_uploads/54567.pdf . Graag belichten wij een bijzonder artikel uit deze verordening: “Het is verboden dieren in etalages van handelszaken tentoon te stellen.” Kort maar krachtig!...

Lees verder


Parlementaire vraag Sabine Vermeulen (N-VA) aan Ben Weyts

Sabine Vermeulen, Vlaams Parlementslid voor de N-VA, stelt op 20 juli 2015 onderstaande interessante parlementaire vraag aan Ben Weyts. De vraag heeft betrekking op de lijst van Oost-Europese verzamelcentra van puppy’s. Wij zijn benieuwd wat de minister zal antwoorden! Bij deze reeds de vraag: Ingevoerde pups moeten vergezeld zijn van een degelijk ingevuld individueel paspoort of vaccinatieboekje waarin onder andere de volgende gegevens worden vermeld:...

Lees verder


Verbod op verkoop honden en katten in winkels

Artikel 12 van de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 behandelt het verbod op de verkoop van honden en katten op markten, beurzen, salons, tentoonstellingen en bij “soortgelijke aangelegenheden”. Dat blijkt duidelijk uit de eerste zin van dit artikel die stelt: “Het is verboden honden en katten te verhandelen op de openbare weg alsmede op markten, beurzen, salons, tentoonstellingen en bij soortgelijke gelegenheden evenals bij de...

Lees verder


Voorwaarden verenigingen die voor adoptie bestemde dieren aanvoeren uit buitenland

Bij wet van 7 februari 2014 werd een nieuw artikel 12bis in de toen nog federale Dierenwelzijnswet ingevoerd. Dit artikel stelt: “De Koning kan voorwaarden opleggen aan personen en verenigingen die voor adoptie bestemde dieren aanvoeren vanuit het buitenland. Deze voorwaarden hebben tot doel het welzijn van de dieren te garanderen en hebben betrekking op de huisvestingsvoorwaarden in het land van oorsprong, de leeftijd, de...

Lees verder


Hondenwandeling Zoutleeuw – Proficiat Michaël Janssens

Op 15 augustus 2015 vond de jubileum-editie plaats van de hondenwandeling te Zoutleeuw. Wandelaars liepen dit jaar voor de brandweerhonden van Tongeren. Ondanks het slechte weer – véél regen – waren er uiteindelijk 315 honden (met wandelaars) die de tochten van hetzij 4 kilometer, hetzij 8 kilometer hebben gemaakt. Wij vinden dit een mooi resultaat, zeker wanneer de opbrengst van de wandeling naar een goed doel...

Lees verderPage 2 of 41234