Mishandeling van katten: niet meer normaal ?!

Het mishandelen en folteren van katten lijkt een rage te worden!
 felix

Wie de laatste weken de kranten doorbladert, zal het reeds gemerkt hebben. Wekelijks verschijnen gruwelijke verhalen over de mishandeling en de foltering van katten de krant. Denk maar aan Sprotje die in een hete oven werd gestoken, de kat uit Bornem wiens staart eind juli werd gevild en daardoor geamputeerd moest worden, de katten die aan de lopende band worden vergiftigd in Nieuwenrode, enz..

Artikel 1 van de Dierenwelzijnswet is de meest fundamentele dierenbeschermende regel die stelt dat niemand (met uitzondering van overmacht) handelingen mag plegen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een verminking, een letsel of pijn ondergaat. Het is dan ook pijnlijk om te zien dat dergelijke fundamentele regel nog steeds met de voeten wordt getreden.

Het dient dan ook te worden aanbevolen dat personen wiens huisdier slachtoffer werd van dergelijke praktijken de nodige juridische stappen ondernemen. Zolang deze personen niet met hun verhaal naar buiten treden, is het parket niet op de hoogte van deze gruwelijke feiten.  Een schending van artikel 1 van de Dierenwelzijnswet kan namelijk bestraft worden met een gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met een geldboete van 52 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen. (Artikel 35 in fine Dierenwelzijnswet)

Opdat het parket op de hoogte wordt gebracht van deze feiten en de zaak kan voorbrengen voor de correctionele rechtbank dient een strafklacht te worden ingediend. Dit kan op twee mogelijke manieren. U klopt bij uw lokale politie aan en legt daar klacht neer. Het is dan aan de lokale politie om het PV dat zij hebben opgesteld met uw verklaring over te maken aan het parket. Onze ervaring leert ons dat dit spijtig genoeg niet altijd correct en met alle noodzakelijke informatie wordt doorgestuurd. Daarom raden wij aan om uw klacht rechtstreeks te richten aan het parket. Hiervoor kan u een advocaat raadplegen die het bevoegde parket of de Procureur des Konings kan raadplegen die dossiers inzake dierenwelzijn behandelen.

Wanneer de zaak voor de correctionele rechtbank wordt gebracht, kan u zich burgerlijke partij stellen tijdens deze procedure en een schadevergoeding vorderen van de daden. Om u bij te staan in dit kluwen van juridische regels en technische vormvoorwaarden, raden wij u aan om een advocaat te raadplegen met kennis van de dierbeschermende regelgeving.

Het is dankzij diegene die de kracht en moed vinden om deze strijd aan te gaan en niet op te geven, dat de bestaande regelgeving wordt gehandhaafd en er bovendien gestreefd kan worden naar betere dierbeschermende regelgeving!