Herdershond Toby — niet geëuthanaseerd in asiel Blauwe Kruis Brugge

Volgens een beslissing van de burgemeester van Maldegem, ingegeven door het zich hebben voorgedaan van een aantal bijtincidenten (met betrokkenheid van zelfs minderjarigen), diende de hond Toby geëuthanaseerd te worden. Het was de bedoeling dat euthanasie zou plaatsvinden in het asiel Blauwe Kruis te Brugge.

In 2016 is er heel wat te doen geweest om de zaak en volgden er zelfs verschillende rechtszaken: één voor de burgerlijke kort geding-rechter en één voor de Raad van State. De burgemeester werd bij deze zaken steeds in het gelijk hebben gesteld. Zowel de burgerlijke kort-geding-rechter als de Raad van State hebben geweigerd om de uitwerking van de beslissing van de burgemeester te schorsen.

Er zou niet ten gronde zijn geprocedeerd.

Om al deze redenen lijkt het dus zo te zijn dat er juridisch geen hindernissen meer bestonden voor de euthanasie. Die heeft evenwel niet plaatsgevonden aangezien de burgemeester van de gemeente Maldegem alsnog een overeenkomst heeft getroffen waardoor de hond kon geplaatst worden in een gastgezin. De burgemeester die in deze zaak advies had ingewonnen bij professor Tiny De Keuster van de Universiteit Gent is zo teruggekomen op het eerdere besluit dat de hond moest geëuthanaseerd worden in het asiel Blauwe Kruis te Brugge.