De definitie van dier in het Waalse Gewest

Het Waalse Gewest beschouwt dieren niet langer als loutere roerende goederen in het Burgerlijk Wetboek, maar als wezens met gevoelens. Het lijkt er niet op dat het Vlaams Gewest het Waalse voorbeeld zal volgen waardoor het Burgerlijk Wetboek, wat de definitie van “dier” betreft, zal gaan verschillen al naar gelang één en ander een Waalse of Vlaamse vraag betreft.

Ook in Brussel blijven de aloude bepalingen gelden.