Consumentenrecht

Wanneer je een dier aankoopt bij een professionele verkoper, valt dat onder de consumentenwet. Dit houdt in de eerste plaats in dat een garantietermijn van twee jaar van toepassing is. Heb je een gezelschapsdier aangekocht (vb. een hond of kat), en wordt het dier kort daarop ziek, of het komt te overlijden, dan heb je recht op een schadevergoeding (aankoopprijs, dierenartskosten, morele schade). Vergeet niet om alle betalingsbewijzen (aankoop, dierenartskosten, medicijnen, autopsie, …) goed bij te houden.

VZW Dog en Co – Dier en Recht wil de consument bijstaan om gerichte stappen te ondernemen indien nodig. Hoe dien je te werk te gaan wanneer je een zieke pup of jonge raskat hebt aangekocht?

Neem zo snel mogelijk schriftelijk contact op met de verkoper. Meld hem of haar schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail of via een aangetekende brief) dat hij of zij je een zieke pup of kitten heeft verkocht en dat je wenst vergoed te worden voor jouw schade.

Let erop dat jouw contact met de verkoper steeds schriftelijk verloopt. Ook wanneer je een telefoongesprek voert, zorg er dan voor dat je een schriftelijk bewijs hebt daarvan. Bijvoorbeeld: na een gevoerd telefoongesprek kan je via mail een verslag van wat besproken is, doorsturen naar de verkoper.

Laat bij overlijden van jouw hond of kat een autopsie uitvoeren op het lijk, via jouw dierenarts, door de Universiteit te Gent: http://www.ugent.be/di/di05/nl/dienstverlening/autopsie-dieren. De kostprijs hiervan is niet hoog, en is aangeraden omdat je daardoor een sluitend bewijs kunt bekomen van de doodsoorzaak van jouw puppy of kitten.

Stel de verkoper zo snel mogelijk schriftelijk in gebreke, met verzoek over te gaan tot vergoeding van de door jouw begrote schade (zie voorbeeldbrief ingebrekestelling)

Wanneer de verkoper weigert over te gaan tot een schadevergoeding, of je krijgt geen reactie, doe dan beroep op een advocaat om jouw zaak voor de rechtbank te brengen door middel van dagvaarding. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kan je jouw dossier overmaken aan jouw rechtsbijstandsverzekeraar en hen vragen of zij de erelonen van jouw raadsman dekken. Je bent altijd vrij om zelf uw advocaat te kiezen.

Voor een eerste gratis oriënterend juridisch advies kan je terecht bij de Commissie voor Juridische Bijstand. Hier kan je alvast antwoord krijgen op eenvoudige juridische vragen (welke dienst kan mij verder helpen, is het de moeite om een advocaat te raadplegen, kan ik nog iets ondernemen, …). De Commissie voor Juridische Bijstand zal jouw dossier niet behandelen, maar kan je wel een lijst geven met namen van advocaten gespecialiseerd in een bepaalde materie.

U kan deze juridische eerstelijnsbijstand per gerechterlijk arrondissement krijgen: